Fakulta Prírodných vied UMB


Diverzifikácia vidieckej krajiny mikroregiónu Termál po roku 1989

Informácie o publikácii

Diverzifikácia vidieckej krajiny mikroregiónu Termál po roku 1989

Autor/Kolektív:Michaela Žoncová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019
ISBN:978-80-557-1521-6
Počet strán:118
Publikácia na stiahnutie: Transformacia vidieckej krajiny_finalna na napalenie.pdf (25887 KB)

Krajina je dynamický systém, ktorý sa mení v čase a priestore. Predkladaná štúdia sa zameriava na zhodnotenie zmien vo vidieckej krajine mikroregiónu Termál, ktoré nastali pod vplyvom tranzitívnej ekonomiky, t.j. po roku 1989 až po súčastnosť.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela