Fakulta Prírodných vied UMB


Všeobecná geológia, mineralógia a petrológia

Informácie o publikácii

Všeobecná geológia, mineralógia a petrológia

Autor/Kolektív:Roberta Prokešová, Ján Spišiak
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020
ISBN:9788055700786

Základom predkladaných vysokoškolských učebných textov sú skriptá Základy všeobecnej geológie doplnené o nové údaje a o učivo z mineralógie a petrológie, aby mohli slúžiť ako komplexné učebné texty pre negeologické kombinácie rôznych študijných odborov. Nová je aj kapitola "Planetárna geológia", kde sme zhrnuli najnovšie poznatky o zložení planét našej slnečnej sústavy.

Kúpiť teraz za 11,80 €

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela