Fakulta Prírodných vied UMB


Rudné suroviny Slovenska

Informácie o publikácii

Rudné suroviny Slovenska

Autor/Kolektív:Štefan Ferenc
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0445-6

Cieľom skrípt je oboznámiť študentov s najznámejšími ložiskami rudných surovín na Slovensku a priblížiť ich stavbu a vznik.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela