Fakulta Prírodných vied UMB


Geografia Slovenska 1

Informácie o publikácii

Geografia Slovenska 1

Autor/Kolektív:Pavol Michal, Peter Barto
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0462-3

V učebných textoch ide autorom o komplexné priblíženie krajinného (geografického) systému Slovenska s jeho prírodnými (fyzickogeografickými) ale aj humánnogeografickými zložkami vo vzájomných súvislotiach.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela