Fakulta Prírodných vied UMB


Regionálna geografia Kanady

Informácie o publikácii

Regionálna geografia Kanady

Autor/Kolektív:Slobodníková Oľga, RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0152-3

Vysokoškolská učebnica sa zameriava na geografické, historické, politické, ekonomické, kultúrne a spoločenské fakty o Kanade.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela