Fakulta Prírodných vied UMB


Katedra informatiky

Kde nás nájdete

KI FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Univerzita Mateja Bela je silnou národnou univerzitou medzinárodného významu. Štúdium informatiky v Banskej Bystrici na Fakulte prírodných vied UMB má viac než tridsaťročnú tradíciu. 1.9.1989, ešte pod názvom Katedra počítačov, začala katedra študentom poskytovať vzdelávanie v študijnom odbore so špecializáciou informatika. Katedra informatiky sa dnes zameriava predovšetkým na výučbu, výskum a aplikácie v študijných programoch:

  •  Aplikovaná informatika a vývoj softvéru (profesijný bakalársky program)
  • Aplikovaná informatika (magisterský štúdijný program) 

V oblasti Informačné vedy sa tradične sa zameriava aj na vzdelávanie v študijnom programe Učiteľstvo informatiky (v kombinácii). Pracovisko katedry je garantom rozvoja informačných technológii na Fakulte prírodných vied a nositeľom významných informatických aktivít ako v rámci Univerzity Mateja Bela, tak v rámci celého Slovenska.

Leták si môžete stiahnuť tu.

 

Členovia katedry

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, responsible for Bachelor's degree programs of Applied Informatics and Software Development and Teaching of Informatics

Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
130
RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
124
Svítek Miroslav, Dr. h.c., prof. Ing., Dr.

Svítek Miroslav, Dr. h.c., prof. Ing., Dr.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
130
doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.

doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F122
doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor pre zdravotne znevýhodnených študentov so špecifickými potrebami na FPV UMB, Člen Stálej pracovnej skupiny pre vnútorný systém kvality UMB pre prírodné vedy. (Coordinator for disabled students with specific needs at FPV UMB, Member of the Permanent Working Group for the Internal Quality System of UMB for Natural Sciences).

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F131
Mgr. Adam Dudáš, PhD.

Mgr. Adam Dudáš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
F130
Ing. Robert Gallas

Ing. Robert Gallas

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka a podpredsedníčka AS FPV UMB

Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
F 129
Mgr. Michal Povinský

Mgr. Michal Povinský

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.

PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
F128
Mgr. Michal Vagač, PhD.

Mgr. Michal Vagač, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
F126a
doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.,

doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.,

Vysokoškolský učiteľ, študijný poradca pre študijný program Učiteľstvo informatiky

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
126b
RNDr. Hudec Milan, PhD.

RNDr. Hudec Milan, PhD.

Vedecký pracovník

Zaradenie:
Vedecký pracovník
Gavaldová Katarína

Gavaldová Katarína

Asistentka

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
133

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela