Fakulta Prírodných vied UMB


Katedra informatiky

Kde nás nájdete

KI FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Univerzita Mateja Bela je silnou národnou univerzitou medzinárodného významu. Štúdium informatiky v Banskej Bystrici na Fakulte prírodných vied UMB má viac než tridsaťročnú tradíciu. 1.9.1989, ešte pod názvom Katedra počítačov, začala katedra študentom poskytovať vzdelávanie v študijnom odbore so špecializáciou informatika. Katedra informatiky sa dnes zameriava predovšetkým na výučbu, výskum a aplikácie v študijných programoch:

  •  Aplikovaná informatika a vývoj softvéru (profesijný bakalársky program)
  • Aplikovaná informatika (magisterský štúdijný program) 

V oblasti Informačné vedy sa tradične sa zameriava aj na vzdelávanie v študijnom programe Učiteľstvo informatiky (v kombinácii). Pracovisko katedry je garantom rozvoja informačných technológii na Fakulte prírodných vied a nositeľom významných informatických aktivít ako v rámci Univerzity Mateja Bela, tak v rámci celého Slovenska.

Celú informačnú brožúrku si môžete pozrieť tu.

Leták si môžete stiahnuť tu.

 

Členovia katedry

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre AI

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
132
PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.

PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.

Prodekan, Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, mobil , +421 917 200 019

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
F128, F034
Svítek Miroslav, Dr. h.c., prof. Ing., Dr.

Svítek Miroslav, Dr. h.c., prof. Ing., Dr.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7130
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
130
doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.

doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7122
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F122
doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijného programu Aplikovaná informatika Bc. a Učiteľstvo informatiky Mgr.

Telefón:
048 446 7130
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
130
doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant Bc. študijného programu učiteľstvo informatiky, fakultný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami.

Telefón:
048 446 7131
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F131
Mgr. Adam Dudáš, PhD.

Mgr. Adam Dudáš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7130
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
F130
Ing. Robert Gallas

Ing. Robert Gallas

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka Akademického senátu UMB, členka AS FPV UMB, študijná poradkyňa pre študijný program Učiteľstvo informatiky

Telefón:
048 446 7129
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
F 129
Mgr. Michal Povinský

Mgr. Michal Povinský

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Mgr. Michal Vagač, PhD.

Mgr. Michal Vagač, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7125
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
F126a
PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7124
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
124
RNDr. Hudec Milan, PhD.

RNDr. Hudec Milan, PhD.

Vedecký pracovník

Telefón:
048 446 7127
Zaradenie:
Vedecký pracovník
Gavaldová Katarína

Gavaldová Katarína

Asistentka

Telefón:
048 446 7133
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
133

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela