Klub učiteľov informatiky

Katedra informatiky FPV UMB sa rozhodla organizovať od januára 2020 bezplatné stretnutie Klubu učiteľov informatiky. V rámci tohto klubu budeme preberať aktuálne novinky vo svete informatiky vo vyučovaní. 

Najbližšie stretnutie bude na tému 

UNIX/Linux – Filozofia a prvé kroky v systéme (4-11.5.2021 14-16:00)

Účastníci tohto podujatia dostanú potvrdenie o jeho absolvovaní v rozsahu 4 vyučovacích hodín, ktoré im vlastná škola na základe vnútorných predpisov môže akceptovať ako súčasť aktualizačného vzdelávania.

Materiály zo stretnutí sú dostupné v systéme LMS Moodle (hosťovský prístup):

Materiály zo stretnutí

 

Registrácia je cez registračný portár:

registrácia it akadémia

V prípade učiteľov zo škôl mimo IT akadémie sa registrujte cez email patrik.vostinar@umb.sk

Minulé stretnutia:

  • 3.2.2020, Programovanie v prostredí MakeCode (micro:bit, LEGO EV3)
  • 24.2.2020, Programovanie v prostredí MakeCode (micro:bit, LEGO EV3)
  • 28.2.2020, Rôzne didaktické pomôcky zamerané na programovanie (Žiar nad Hronom)
  • 24.9.2020, Programovanie mobilných aplikácii v App Inventore
  • 29.10.2020, Programovanie mikrokontroléra Arduino
  • 6.11.2020 Programovanie 2D hier v prostredí MakeCode Arcade
  • 25.1.2021 Programovanie mikrokontroléra Arduino - pokračovanie 12:00-16:20
  • 5.3.2021 Programovanie 2D hier v prostredí MakeCode Arcade - pokračovanie
PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7124
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
124