RSS RSS print

Informácie o krúžku SŠ

 

Nadpis informatický krúžok

 

Po niekoľkých úspešných ročníkoch Informatického krúžku pre žiakov základných škôl sme sa rozhodli od školského roku 2019/2020 rozšíriť našu ponuku záujmových krúžkov aj pre stredoškolákov. Naše informatické krúžky sú vedené pod dohľadom pedagógov z Katedry informatiky, pričom sa na ich realizácií spoločne s pedagógmi podieľajú aj naši študenti informatiky. Každý študent má na starosti malú skupinku žiakov, ktorých podľa potreby vedie, vysvetľuje a pomáha im pri realizácií jednotlivých úloh.

 

 

Krúžok OTTO

Je určený pre študentov stredných škôl. Jeho hlavným cieľom je postaviť a oživiť robota OTTO+. Pritom sa naučíme programovať a používať mikrokontrolér Arduino s rôznymi senzormi. Zároveň si vyskúšame implementovať komunikáciu robota s mobilným zariadením pomocou technológie Bluetooth. Ukážeme si, ako vytvoriť jednoduchú mobilnú aplikáciu pre OS Android. Nadobudnuté poznatky a skúsenosti je možné ďalej využívať aj v iných projektoch, napríklad v oblasti Robotiky, Internetu veci, Inteligentnej domácnosti, ako aj v mnohých iných oblastiach.

OTTO

https://www.ottodiy.com

 

Krúžok je spoplatnený sumou 50,- € na polrok, pričom po úspešnom absolvovaní krúžku zostavený robot OTTO+ zostane účastníkovi, takže si ho môže zobrať domov a pokračovať v bádaní a experimentovaní. Bližšie informácie o úhrade poplatku za krúžok budú poskytnuté priamo účastníkom na krúžku.

 

Termín:

  • 1. skupina - Streda 16:00 - 17:30
  • 2. skupina - Štvrtok 16:00 - 17:30

Počet účastníkov v každej skupine je limitovaný na najviac 12 študentov. Je nutné sa registrovať vyplnením nasledujúceho formulára.

 

Kontakt:

Miroslav Melicherčík
miroslav.melichercik@umb.sk
048 446 7132

letak

leták v pdf formáte

 

 

 

=