RSS RSS print

Informácie o krúžku ZŠ

 

Nadpis informatický krúžok

 

V akademickom roku 2017/2018 začala Katedra informatiky FPV UMB organizovať informatický krúžok pre žiakov základných škôl. Informatického krúžku sa zúčastňujú žiaci základných škôl a funguje na základe toho, že budúci učiteľ učí malú skupinku žiakov, príp. prebieha tzv. team-teaching – dvaja učitelia učia spolu malú skupinku žiakov. Ide o akúsi predprípravu na pedagogickú prax, ktorej sa môžu zúčastniť všetci študenti učiteľstva informatiky v kombinácii študujúcich na katedre informatiky FPV UMB. Počas akademického roka 2017/2018 sme vďaka projektu zakúpili Airblock drona, micro:bity a iné programovateľné technológie. V akademickom roku 2018/2019 sme zakúpili nové vzdelávacie pomôcky (tablety, programovaciu hru Scottie Go!, edukačné dosky micro:bit, príslušentsvo pre micro:bit (programovacie gamepady-ovládače, IoT príslušenstvo pre micro:bit, STEM robota CodeyBot, tablety na ovládanie STEM robotov a testovanie vytvárania mobilných aplikácií App Inventor) vďaka sponzorom, nadáciam a rôznym projektom.

Informatický krúžok pokračuje v letnom a zimnom semestri 2018/2019 v dvoch termínoch (14:30 streda a 14:30 štvrtok).

V akademickom roku 2018/2019 Katedra informatiky FPV UMB získavala v rámci zapojenia sa rôznych projektov nové vyučovacie pomôcky a roboty:

 • REGIOGRANT (Komenského inštitút, 2018)
  • 1x mBot Ranger -Transformable STEM Educational Robot Kit 
  • 1x Elecrow Basic Kit for BBC Micro:bit
  • 1x Crowtail Starter Kit for Micro:bit
  • 1x SparkFun micro:bot kit
  • 1x KitiBot, Starter Robot, Graphical Programming
  • príslušenstvo pre micro:bit (2x 1.8inch colorful display module )
 • iniciatíva Meet and Code a občianske združenie SPy (2018)
  • 20 x edukačná doska Micro:bit + príslušenstvo (LED pásiky, reproduktory, krokosvorkové káble)
 • IT akadémia
  • 6x pro-bot
  • 8x LEGO EV3
  • 20x edukačná doska micro:bit
 • Grantová agentúra KEGA a projekt KEGA č. 009KU-4/2017 „Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní“ (2018-2019):
  • 2x STEM robot Phiro Pro
  • 1x robot mBot Ranger
  • 2x dosková programovacia hra Scottie Go!
  • 1x mikrokontrolér arduino + káble
  • 2x Alphabot2 programovacie micro:bit autíčko
 • Nadácia Orange - projekt eŠkoly pre budúcnosť 2018/2019 (2018-2019)
  • 3x tablet Lenovo Tab 4 8palcový
  • 1x tablet Apple iPad
  • 1x STEM robot Codeybot
  • 1x programovacia stolová hra Scottie Go!
  • príslušenstvo pre micro:bit (IoT príslušenstvo - expansion board,programovateľný ovládač (gamepad), crowtail base shield, sparkfun moto:bit, obal na microbit)

Micro:bit - obrázok   Phiro Pro   Kitibot   Airblock dron   Creative Kids 6 in 1

 Sponzori:

 • Katedra informatiky FPV UMB
 • Komenského inštitút (Regiogrant)
 • Iniciatíva Meet and Code a občianske združenie SPy
 • gratová agentúra KEGA 
 • Nadácia Orange - eŠkoly pre budúcnosť 2018/2019
 • IT akadémia

 

Informatický krúžok - žiaci

 

 

 

v

=