Fakulta Prírodných vied UMB


BURGAS - učiteľský Erasmus

V októbri 2018 prišla na našu katedru Dr. Avramová-Todorová v rámci programu Erasmus+.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela