Témy pre záverečné práce na akademický rok 2021-2022

Témy pre záverečné bakalárske a magisterské práce sú zverejnené na katedrovej stránke:

Témy záverečných prác

Študenti sú povinní zvoliť si niektorú z uvedených oblastí záverečných prác a následne s vedúcim práce presne špecifikovať zadanie témy, ktoré musí byť vypísané v systéme. Od 1.4.2021 do 7.5.2021 sa študenti prihlasujú na dohodnuté témy v systéme AIS.