Workshop: 3D tlač

Online workshop je zameraný hlavne na úvod do 3D modelovania a 3D tlače. Účastníci si následne vyskúšajú namodelovať príslušenstvo na edukačnú dosku micro:bit.

3D tlač – DIY (vytvor si) príslušenstvo pre micro:bit

V súčasnosti vďaka čoraz nižším cenám sú 3D tlačiarne čoraz populárnejšie zariadenia, ktoré sa postupne dostávajú do bežných domácnosti. V rámci online podujatia sa v prvej časti účastníci dozvedia základy potrebné k práci s 3D tlačiarňami, stručnú históriu, najpoužívanejšie technológie SLA a FDM. V druhej časti si účastníci podujatia vyskúšajú modelovanie 3D objektov v online nástroji Tinkercad. V závere si účastníci vytvoria a vytlačia obal na micro:bit a vyskúšajú si naprogramovať micro:bit v prostredí MakeCode.

Micro:bity v okolí BB zapožičiame.

Podujatie je určené hlavne pre študentov aplikovanej informatiky a učiteľstva informatiky na Katedre informatiky, FPV UMB a tiež aj pre účastníkov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o technológii 3D tlači a modelovania 3D objektov a zaregistrujú sa na tomto linku (bude doplnený v priebehu septembra 2021)

Dátum podujatia

20.10 16:30-17:30

27.10 16:30-17:30

Náročnosť

začiatočník

Max. počet účastníkov

30

PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7124
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
124