Fakulta Prírodných vied UMB


Workshop Meet and Code a SPy - micro:bit

Pilotná fáza projektu Učíme s Hardvérom

Prečo hardvér?

Pretože hardvér žiakov zaujme. Okrem spontánnych výkrikov radosti (ako napr. "Jéj, ono to bliká!", "To je fakt husté!" či "To je mega! Ja som programátorom!") sa ale aj naučia mnohé technologické princípy, a tým si rozvajú digitálnu kompetenciu a schopnosť rozpoznať hrozby v technológiach.

Čo je to micro:bit?

Zariadenie BBC micro:bit je programovateľný mikropočítač. Obsahuje vstavanú obrazovku, tlačidlá, senzor pohybu, naklonenia, teploty a svetelnosti. Je výsledkom spoločnej iniciatívy širokého spektra súkromných i verejných organizácií, ktorej cieľom bolo vytvorenie lacnej edukačnej platformy, ktorú zastrešila britská verejnoprávna televízna spoločnosť BBC. Tá v roku 2016 rozdistribuovala jeden micro:bit každému žiakovi siedmeho ročníka v Spojenom Kráľovstve (11 až 12 roční). Viac podrobností nájdete tu.

Termín:

10.10.2018    14:00 - 16:00
11.10.2018    14:30 - 17:00
18.10.2018    14:30 - 16:30

Kontakt:

PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

Vyplnenie dotazníka pred hodinou:

https://goo.gl/forms/EaKYtqxG9QkQVg2d2

 Vyplnenie dotazníka po hodine:

https://goo.gl/forms/hCNc1it7OU1wxDcp1


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela