Fakulta Prírodných vied UMB


Workshop: Naprogramuj si hru pre VR!

Názov workshopu: 

Naprogramuj si hru pre VR!

Pre koho je určený: študenti učiteľstva informatiky a aplikovanej informatiky

Kedy: 
6.10.2021    14:30-16:00

7.10.2021    14:30-16:00

Kde:  Online (viac info po registrácii)

Popis:

Technológia virtuálnej reality (VR) prešla za posledných pár rokov veľkým prielomom vo vývoji a distribúcii. Od začiatku boli zariadenia VR veľké, nepohodlné a veľmi drahé. Z tohto dôvodu sa používali hlavne vo výskumných laboratóriách, technologicky vyspelých podnikoch a vojenských zariadeniach. V súčasnosti popredné spoločnosti v oblasti nových technológií, ako sú Oculus, HTC, Google, Samsung, naplnili trh kompaktnými a dostupnými zariadeniami na vkladanie do VR. Podarilo sa im vytvoriť úplne novú kategóriu spotrebného tovaru, ktorú je možné použiť nielen na hranie hier.

V rámci online podujatia sa účastníci podujatia zoznámia s tvorbou aplikácií – hier pre VR. Vyskúšajú si prostredie Unreal Engine, vytvoria si vlastnú hru, ktorú budú môcť následne po podujatí vyskúšať v okuliaroch Oculus Quest 2. Vďaka tomuto podujatiu budú mať účastníci praktické skúsenosti s jedným z najpoužívanejších herných enginov, ktorý je možné používať aj na vytvorenie rôznych aplikácii pre IoT a pod.

Online podujatie je určené hlavne pre študentov z Katedry informatiky FPV UMB, v prípade záujmu je však možné sa prihlásiť aj pre verejnosť 

Registrácia bude dostupná v priebehu augusta 2021.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela