Fakulta Prírodných vied UMB


ACM SPY

Súťaž o najlepší študentský IT diplomový projekt roku 2015

http://www.acm-spy.cz/sk/


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela