Témy pre záverečné práce na akademický rok 2021

Výber témy záverečnej práce

Študenti sú povinní zvoliť si niektorú z uvedených oblastí záverečných prác v prílohe nižšie a následne s vedúcim práce presne špecifikovať zadanie témy, ktoré musí byť vypísané v systéme AIS do 19.3.2021. Následne od 1.4.2021 do 7.5.2021 sa študenti prihlasujú na dohodnuté témy v systéme AIS.