Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Aké predmety budeš študovať?

Aplikovaná informatika a vývoj softvéru - Bc. stupeň

Povinné predmety

 1. ročník - zimný semester  1. ročník - letný semester
 Matematika pre informatikov 1  Matematika pre informatikov 2
 Algoritmy a štruktúry údajov 1  Diskrétna matematika
 Úvod k informatike  Programovanie 1
 Základy podnikania  Webové technológie 1
 Assembler  Odborná angličtina
 Špeciálny jazykový seminár AJ  Semestrálny projekt 1
   
 2. ročník - zimný semester  2. ročník - letný semester
 Programovanie 2  Operačné systémy 1
 Algoritmy a štruktúry údajov 2  Teoretické základy informatiky
 Databázové systémy 1  Programovanie 3
 Semestrálny projekt 2  Počítačová gra
   
 3. ročník - zimný semester 3. ročník - letný semester
 Operačné systémy 2  Počítačové systémy 2
 Počítačové siete 1  Softvérové systémy
 Bakalársky projekt  Štátna skúška

 

 

 

 

 

 

 

 

Učiteľstvo informatiky v kombinácii - Bc. stupeň

Povinné predmety

 1. ročník - zimný semester  1. ročník - letný semester
 Algoritmy a štruktúry údajov 1  Programovanie 1
 Úvod k informatike  Diskrétna matematika
 2. ročník - zimný semester  2. ročník - letný semester
 Programovanie 2  Počítačové systémy 1
 Algoritmy a štruktúry údajov 2  Operačné systémy 1
 Databázové systémy 1  Počítačová grafika 1
 3. ročník - zimný semester 3. ročník - letný semester
 Operačné systémy 2  Počítačové systémy 2
 Počítačové siete 1  Softvérové systémy
POVINNE VOLITELNÉ PREDMETY

POVINNÉ PREDMETY SPOLOČNÉHO ZÁKLADU

 Matematika pre informatikov 1  Všeobecná a vývinová psychológia
 Informačné technológie

 Filozofické, sociálne a pedagogické východiská edukácie

 Matematika pre informatikov 2  Psychologické a sociálne aspekty učenia
 Webové technológie 1  Všeobecná didaktika
 Odborná angličtina  
 Štatistické spracovanie údajov

 POVINNE VOLITELNÉ PREDMETY SPOLOČNÉHO

 ZÁKLADU

 Programovanie 3  Psychológia osobnosti
 Formálne jazyky a automaty  Analytické čítanie a písanie
 Gridové a cloudové technológie

 Teória výchovy a pedagogická diagnostika

 Tvorba záverečnej práce  Informatika pre učiteľov
 Tvorba aplikácií v Matlabe  Pedagogika voľného času
 Numerická matematika  Psychológia zdravia
   Filozofia edukácie
   Digitálne technológie v škole