Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Informácie o možnostiach štúdia na katedre

Fakulta prírodných vied UMB má prostredníctvom svojej Katedra informatiky priznané práva udelovať udeľovať titul „bakalár“ (Bc.) a akademický titul „magister“ (Mgr.) absolventom dennej formy štúdia a externej formy štúdia v študijných programoch:

  • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru (Bc.)
  • Aplikovaná informatika (Mgr.) 

a aj absolventom dennej formy štúdia v študijnom programe Učiteľstvo informatiky (v kombinácii), ktoré sú zriadené podľa zákonných predpisov a uskutočňované na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela. Katedra informatiky má priznané právo udeľovať akademický titul „doktor pedagogiky“ (PaedDr.) a akademický titul „doktor prírodných vied“ (RNDr.) absolventom študijných programov, ktorí získali titul „magister“, po vykonaní rigoróznej skúšky, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore.

Študijné odbory (Študijné odbory sú akreditované) 

Učiteľské denné štúdium

  • Učiteľstvo informatiky v kombinácii - 1. stupeň (Bc.)
  • Učiteľstvo informatiky v kombinácii - 2. stupeň (Mgr.)

V nasledujúcom akademickom roku otvára fakulta nasledujúce kombinácie:

informatika - biológia
informatika - chémia
informatika - fyzika
informatika - geografia
informatika - matematika
informatika - technická výchova
informatika - anglický jazyk a literatúra
informatika - slovenský jazyk a literatúra
informatika - filozofia
informatika - história
informatika - psychológia
informatika - technika
informatika - telesná výchova

Neučiteľské denné štúdium

  • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru - 1. stupeň (Bc.)
  • Aplikovaná informatika - 2. stupeň (Mgr.)

Neučiteľské externé štúdium

  • Aplikovaná informatika - 1. stupeň (Bc.)
  • Aplikovaná informatika - 2. stupeň (Mgr.)

Univerzita tretieho veku

  • Informačné a komunikačné technológie (trojročné štúdium)

Šikovnejší študenti sa môžu uchádzať aj o získanie titulu PaedDr. (doktor pedagogiky) alebo RNDr. (doktor prírodných vied).