Fakulta Prírodných vied UMB


Hry - programovanie v jazyku Java

Naši študenti vytvorili na programovaní v jazyku Java jednoduché hry (hlavná podmienka bola "vytvoriť hru bez použitia knižníc").


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela