Fakulta Prírodných vied UMB


Umelecký robot Printbot

Naši študenti sa podieľali na vytvorení umeleckého robota Printbot.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela