Automatizované spracovávanie trasologických objektov

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu:APVV-0219-12
Doba riešenia projektu:1. Október 2013 - 30. September 2017
Vedúci projektu FPV:Mgr. Michal Vagač, PhD.
Spoluriešitelia:

René Kliment - KEÚ PZ
Ondrej Šuch - MÚ SAV
Peter Trhan
Alžbeta Michalíková
Miroslav Melicherčík

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je zvýšenie rýchlosti práce trasologických expertov a zvýšenie efektívnosti využitia trasologických stôp v procese vyšetrovania kriminalisticky relevantných udalostí. Ďalším cieľom je vytvorenie trasologickej databázy obuvi pneumatík a vytvorenie aplikácie schopnej automatizovane rozpoznať charakteristické atribúty dezénov podošiev obuvi a pneumatík a vyselektovať z rádovo 10 000 podobných objektov úzku množinu objektov, ktoré sú s nimi vizuálne najpodobnejšie.