Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

Číslo projektu:KEGA 009KU-4/2017
Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.
Spoluriešitelia:

Ing. Dana Horváthová, PhD.
RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

Zahraničný projekt:nie

Projekt je zameraný na rozvoj vyučovania informatiky v sekundárnom vzdelávaní v súvislosti s odporúčaniami v inovovanom ŠVP. Cieľom je inovácia metodiky výučby vybraných tém v predmete informatika, najmä algoritmické riešenie problémov a práca s informáciami. Súčasťou riešenia projektu je analýza obsahu a metód súčasného vyučovania informatiky.  

Viac informácii je dostupných na adrese https://lms.umb.sk/course/view.php?id=2013

V rámci projektu sa zakúpilo na Katedre informatiky FPV UMB viacero didaktických pomôcok, ktoré sa využívali na informatickom krúžku pre žiakov ZŠ a tiež na workshopoch, ktoré sa vďaka projektu zorganizovali.

Zakúpený hardvér

 • Phiro Proje didaktická pomôcka – programovateľný robot, ktorý sa môže programovať pomocou blokov kódu cez počítač, cez špeciálnu mobilnú aplikáciu pre OS Android, pomocou špeciálnych kartičiek na programovanie.
 • BBC micro:bitje edukačná doska, ktorá obsahuje 25 led diód, dve programovateľné tlačidlá, kompas, akcelerometer, senzor intenzity svetla, bluetooth, micro USB port a vstupno-výstupné piny. BBC micro:bit je možné programovať v blokoch kódu, programovacom jazyku JavaScript a v jazyku MicroPython.
 • mBot Rangerje robot, určený pre STEM metódu, teda žiaci si robota môžu postaviť aj sami a programovať ho v blokovom prostredí od firmy Makeblock.
 • stolová hra Scottie Go!obsahujefyzické skladacie blokové príkazy, ktoré sa podobajú na štýl puzzle. Úloha v tvare hracej plochy sa objaví na tablete, príkazy si žiak vlastnoručne poskladá napr. na stole, tabletom zoskenuje kód a na základe toho sa mu vykoná program v aplikácii.
 • autíčko pre edukačnú dosku BBC micro:bit je možné sa programovať v prostredí Microsoft MakeCode. V prípade prepojenia s programovateľným herným ovládačom- gamepad je možné naprogramovať ovládanie autíčka na diaľku. Komunikácia medzi ovládačom a autíčkom prebieha pomocou bezdrôtovej komunikácie.
 • Arduino uno mikrokontrolér učený na vzdelávacie účely a tiež aj na menšie projekty v rámci IoT (Internet of Things).
 • Kitronik Arcade for MakeCode gamepad - herný ovládač, do ktorého je možné nahrať hry vytvorené v prostredí MakeCode.

Workshopy:

 • Ukážka robotov z informatického krúžku pre žiakov 2. stupňa ZŠ– konferencia DidInfo 2019. Workshop prezentoval naše skúsenosti so zakúpeným hardvérom, ktorý sme odskúšali na informatickom krúžku, ktorý vedieme na Katedre informatiky FPV UMB. Počas workshopu mali možnosť účastníci konferencie vyskúšať si robotov, s ktorými reálne na krúžku pracujeme.
 • Robotická prezentácia ZŠ Radvanská, Banská Bystrica 2018
  Počas týždňa programovania v roku 2018 sme zorganizovali workshop pre žiakov ZŠ Radvanská, kde žiaci mohli vyskúšať najnovších robotov – Phiro Pro, mBot a BBC micro:bit.
 • ZŠ Bakošoková, Banská Bystrica 2018
  Počas celodenného workshopu na ZŠ Bakošova mali žiaci možnosť vyskúšať si naprogramovať vlastného lietajúceho drona Airblock a skákajúceho robota Parrot Jumping Sumo.

Metodiky: 

 • METODIKA 1 BLOCKLY GAMES 
 • METODIKA 2 ŠKOLSKÉ TELEVÍZNE NOVINY
 • METODIKA 3 SPRÁVA Z BUDÚCNOSTI ALEBO TVORBA HOLOGRAFICKÉHO VIDEA
 • METODIKA 4 SCANIMATION
 • METODIKA 5 POZVÁNKA NA KARNEVAL
 • METODIKA 6 ÚVOD DO PROSTREDIA KODU GAME LAB  
 • METODIKA 7 OPAKOVANIE PODMIENOK V KODU GAME LAB
 • METODIKA 8 ČO ROBÍ ROBOT?
 • METODIKA 9 TANEČNÁ PÁRTY
 • METODIKA 10 VYTVOR SI VLASTNÚ HUDBU + NAPROGRAMUJ SI ŠTVOREC
 • METODIKA 11 DETEKCIA TVÁRE S POCKET CODE
 • METODIKA 12 OVLÁDANIE ROBOTA POMOCOU GYROSKOPU
 • METODIKA 13 PRÁCA S FARBAMI
 • METODIKA 14 MAČKA A MYŠ
 • METODIKA 15 VESMÍRNA RAKETA
 • METODIKA 16 BLUDISKO
 • METODIKA 17 OVLÁDANIE PHIRO ROBOTA
 • METODIKA 18 PREKÁŽKY
 • METODIKA 19 KAMEŇ, PAPIER, NOŽNICE
 • METODIKA 20 KOMPAS
 • METODIKA 21 ALARM
 • METODIKA 22 LEGO AKTIVITY
 • METODIKA 23 Vyhýbanie sa prekážkam
 • Mobilny robot Raspberry Pi