Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Vyučovanie matematiky a informatiky pomocou elektronických interaktívnych komponentov

Informácie o projekte

Zadávateľ:Kultúrna a edukačná agentúra MŠVVaŠ SR
Koordinujúca organizácia:Trnavská univerzita v Trnave
Číslo projektu:KEGA 004TTU-4/2021
Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.
Spoluriešitelia:

Pavol Hanzel, Katarína Sebínová, Dana Horváthová,

Zahraničný projekt:nie

Hlavným cieľom projektu je prispievať k zvyšovaniu matematickej a počítačovej gramotnosti žiakov základných škôl (a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií) prostredníctvom efektívneho začlenenia moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky. Na úspešné dosiahnutie uvedeného cieľa je potrebné nadviazať na výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich projektoch najmä tým, že budú vytvorené ďalšie nové kurzy a aplety pre témy, ktoré ešte neboli pokryté a naďalej sa budú udržiavať a aktualizovať vytvorené kurzy a aplety. Okrem vytvorenia nových kurzov sú plánované školenia pre učiteľov v rámci Klubu učiteľov informatiky na UMB a v rámci kraja workshopy na školách.  Experimentálne bude overovaná efektívnosť vyučovania matematiky a informatiky formou blended learningu, teda kombinácie klasického vyučovania a e-learningových kurzov s interaktívnymi aplikáciami.