Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií

Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií (CGI) koncentruje výskumný a aplikačný potenciál v oblasti kartografie, geografických informačných systémov (GIS) a diaľkového prieskumu Zeme (DPZ), a napomáha tak skvalitňovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti fakulty a jej prepojenie na prax.

CGI realizuje pedagogické, vzdelávacie a vedecko-výskumné aktivity  v uvedených oblastiach a participuje na projektoch s externým prostredím, s priamou aplikáciou a využitím geoinformačných technológií pre zber, spracovanie a analýzu priestorových informácií. Zariadenie, vybavenie a didaktické prostriedky sú koncentrované v priestoroch učebne F139 so softvérovou platformou od spoločnosti ESRI a v samostatnom laboratóriu geoinformačnmých technológií.

Zodpovedné osoby za laboratórium:

Mgr. Michal Vagač, PhD.

Mgr. Michal Vagač, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7125
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
F126a
RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre AI

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
132