RSS RSS print

Počítačové miestnosti

Katedra informatiky má k dispozícií viacero počítačových miestností.

=