Fakulta Prírodných vied UMB


26.11.2014

V rámci našej spolupráce s firmami sa uskutočnil na našej katedre "Oracle deň pre UMB", kde firma odprezentovala niekoľko príspevkov z oblasti najnovších prístupov v tvorbe databáz.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela