Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Základná škola s materskou školou, Školská 35, 976 97 Nemecká

prijme od 1. septembra 2019 alebo podľa dohody do pracovného pomeru:

učiteľa matematiky pre nižšie stredné vzdelávanie.