Štúdium matematiky v Banskej Bystrici (a link na prihlášku)

Máš rád matematiku?

Študuj ju v Banskej Bystrici.

Naša katedra matematiky je aj na základe poslednej akreditácie vysokých škôl jedným z troch najlepších matematických pracovísk na Slovensku.

link na prihlášku na štúdium