Akademický rok 2021/2022

Bc.

Učiteľstvo matematiky

garant

 

študijný poradca
(akreditované
v roku 2015)

aktualizované

predmetové listy

nájdete v AISe

 

 

 LaTeX - inštalácia

 

LaTeX - šablóna práce

Matematika

garant
študijný poradca
(akreditované
v roku 2017)

 

Mgr.

Učiteľstvo matematiky

garant

prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

 

študijný poradca
v roku 2015)

aktualizované

predmetové listy

nájdete v AISe

 

 

pedagogická prax
Mgr. V. Kobza, PhD.

témy záverečných prác

 

 LaTeX - inštalácia

 

LaTeX - šablóna práce

Matematika v analýze dát a vo financiách

garant

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

 

študijný poradca
(akreditované
v roku 2017)

odborná prax

prof.RNDr.V.Janiš,CSc.

 

PhD.

Matematická analýza

garant
 
študijný poradca
odporúčaný študijný plán

Mathematics Genealogy Project
(Chcete vedieť kto bol komu školiteľom / kto bol koho žiakom?)