Fakulta Prírodných vied UMB


Akademický rok 2022/2023

Harmonogram štúdia 2022/2023

Bc.

Učiteľstvo matematiky

garant

 

študijný poradca

aktualizované

predmetové listy

nájdete v AISe

 

témy záverečných prác nájdete v AISe
 

 LaTeX - inštalácia

 

LaTeX - šablóna práce

Matematika

garant
študijný poradca

 

Mgr.

Učiteľstvo matematiky

garant

prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

 

študijný poradca

aktualizované

predmetové listy

nájdete v AISe

 

 

pedagogická prax
Mgr. V. Kobza, PhD.

témy záverečných prác nájdete v AISe

 

 LaTeX - inštalácia

 

LaTeX - šablóna práce

Matematika v analýze dát a vo financiách

garant

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

 

študijný poradca

odborná prax

prof.RNDr.V.Janiš,CSc.

 

PhD.

Matematická analýza

garant
 
študijný poradca
odporúčaný študijný plán

Mathematics Genealogy Project
(Chcete vedieť kto bol komu školiteľom / kto bol koho žiakom?)


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela