Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prečo študovať u nás

Naša katedra je špičkovým matematickým pracoviskom na Slovensku.

Matematika (Bc.) + Matematika v analýze dát a vo financiách (Mgr.)

 

Učiteľstvo matematiky v kombinácii s ďalším predmetom (Bc. + Mgr.)

Na našej katedre môžete získať dostatočne dobrý základ z modernej vysokoškolskej matematiky v bakalárskom študijnom programe Matematika, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program Matematika v analýze dát a vo financiách. 

 

Naši absolventi učia na základných školách, na rôznych typoch stredných škôl, najlepší sa po absolvovaní doktorandského štúdia uplatňujú na univerzitách, niektorí našli uplatnenie aj mimo rezortu školstva.

Päť dôvodov prečo ísť študovať Matematiku v analýze dát a vo financiách na našej katedre: 

 1. získate veľmi dobré vzdelanie v poistnej a finančnej matematike, základy matematickej štatistiky a rozhľad v modernej aplikovanej štatistike
  (v študijnom programe je množstvo predmetov z týchto oblastí matematiky),
 2. v prvých troch rokoch štúdia v odbore Matematika dostanete dobrý základ z modernej vysokoškolskej matematiky (matematická analýza, algebra, diskrétna matematika, numerická matematika, optimalizácia, diferenciálne rovnice, dynamické systemy, atď),
 3. nadobudnete schopnosť pracovať so štatistickými dátami v programovacom jazyku R a elementárne programátorské zručnosti v Jave,
 4. štúdium matematickej štatistiky a finančnej matematiky prebieha u nás od roku 1998,
 5. ako absolventi budete mať šancu uplatniť sa v poisťovníckom a bankovom sektore, naši doterajší absolventi našli uplatnenie ako poistní matematici v poisťovniach Alianz, Union, Dôvera, špecialisti v Národnej banke Slovenska, v Československej obchodnej banke, na daňových úradoch, ako vysokoškolskí učitelia na matematických aj nematematických katedrách.
 

Päť dôvodov prečo ísť študovať Učiteľstvo matematiky na našej katedre: 

 1. štúdium matematiky v učiteľskom smere má u nás takmer 60 ročnú tradíciu,

 2. študijný plán študijného programu je v prvých semestroch zostavený s ohľadom na rozdielnu úroveň vedomostí prichádzajúcich študentov z rôznych stredných škôl, umožňuje doplnenie a prehĺbenie vedomostí zo stredoškolskej matematiky,

 3. môžete si vybrať z veľkého počtu kombinácií (fyzika, chémia, informatika, biológia, geografia, technická výchova, jazyk slovenský a literatúra, jazyk anglický a literatúra, jazyk nemecký a literatúra, ...),

 4. budete mať možnosť zapísať si ako výberové predmety aj kurzy z iných matematických neučiteľských študijných programov, napríklad  z oblasti poistnej matematiky, finančnej matematiky, programovania,

 5. početne malé študijné skupiny umožňujú na cvičeniach a seminároch vyučujúcemu individuálny prístup ku študentovi, na prednáškach môže mať prednášajúci užší kontakt so študentami.
 • Budete mať možnosť absolvovať jeden semester magisterského a doktorandského štúdia v zahraničí (Univerzita Karlova v Prahe, Universidad de Murcia - Španielsko, Universidad de Oviedo - Španielsko),
 • budete mať možnosť absolvovať niektoré výberové predmety v anglickom jazyku,
 • pre väčšinu nosných predmetov je zabezpečená základná literatúra, ktorá je dostupná pre viaceré predmety aj v elektronickej podobe,
 • priamo v budove FPV a jej bezprostrednom okolí prebieha kompletná výučba, je umiestnená Univerzitná knižnica,
 • internáty, jedáleň, plaváreň, atletický športový areál sa nachádzajú v bezprostrednom okolí fakulty.

Podrobnejšie informácie o všetkých našich akreditovaných študijných programoch.