Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Študijné programy

 

Bc.

Matematika

Učiteľstvo matematiky

(v kombinácii predmetov)


Mgr.

Matematika v analýze dát a vo financiách

Učiteľstvo matematiky

(v kombinácii predmetov)

 

PhD.

Matematická analýza

Teória vyučovania matematiky

(dobiehajúce štúdium)

ideálna nadväznosť jednotlivých stupňov vysokoškolského štúdia (Bc., Mgr., PhD.) je vyznačená farebne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela