Doktorandské študijné programy

Študijný odbor:  Matematická analýza

Študijný program: Matematická analýza

  • dĺžka štúdia: denné štúdium 4 roky, externé štúdium 5 rokov
  • garant: prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.,
  • spolugaranti: doc. RNDr. Roman Hric, PhD., doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.