konferencia s medzinárodnou účasťou

2. júna 2009 sa v priestoroch Inštitútu matematiky a informatiky (spoločné pracovisko SAV a UMB, Ďumbierska 1, Banská Bystrica) konala konferencia s medzinárodnou účasťou. 

Program konferencie pozostával z referátov domácich aj zahraničných hostí.