Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Dynamické systémy: minimálnosť, rozšírenia, zložitosť

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0786/15
Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
Spoluriešitelia:

Vladimír Špitalský
Peter Maličký
Roman Hric
Matúš Dirbák
Jana Majerová
Michal Takács
Slávka Vernárska

Zahraničný projekt:nie

Projekt z oblasti dynamických systémov a ergodickej teórie. Pod dynamickým systémom myslíme topologický priestor so spojitou akciou (polo)grupy, ktorá je zvyčajne daná (nezápornými) iteráciami zobrazenia alebo homeomorfizmu, prípadne pomocou (polo)toku. Uvažujeme invertovateľné ako aj neinvertovateľné systémy, na kompaktných ako aj nekompaktných priestoroch. Skúmané problémy môžeme rozčleniť do troch skupín - minimálnosť, rozšírenia a zložitosť - ktoré v našom výskume nie sú izolované, ale naopak úzko prepojené. Medzi navrhovanými problémami sa nachádzajú nasledovné:

  • klasifikácia minimálnych množín, topologické obmedzenia pre priestory pripúšťajúce minimálne systémy, dedičnosť minimálnosti z tokov na  t-zobrazenia;
  • rôzne typy rozšírení dynamických systémov, šikmé súčiny a kváziperiodicky nútené systémy;
  • zložitosť v dynamike na jednorozmerných kontinuách, chaos, sekvenciálna dynamika, dynamika zovšeobecnených Lotkových-Volterrových zobrazení.