Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prirodzené duality a kanonické rozšírenia algebier

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0212/13
Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.
Spoluriešitelia:

Alžbeta Brišová

Zahraničný projekt:nie

Prirodzená dualita je mocným praktickým nástrojom, ktorý umožňuje preložiť zložitý a málo vizualizovateľný problém v algebre na ľahší a lepšie prestaviteľný problém v iných oblastiach matematiky ako sú kombinatorika, topológia a teória kategórií. Plné duality sú špecifickým druhom duálnych kategoriálnych ekvivalencií medzi kvázivarietami algebier a kategóriami štrukturovaných topologických priestorov. Inšpirujúc sa doposiaľ jediným známym príkladom plnej ale nie silnej duality od autorov Clark, Davey a Willard z r.2007 budú nájdené ďalšie príklady plných ale nie silných dualít. Ďalej, použijúc Ploščicovu reprezentáciu ohraničených zväzov v duchu prirodzených dualít, bude pokračované v štúdiu kanonických rozšírení zväzov a polozväzov, pričom osobitne budú skúmané duály ohraničených zväzov ako RS-grafy a ako tzv. RS-kostry. Napokon budú študované distributívne a tzv.interlaced bizväzy s negáciou z pohľadu teórie prirodzených dualít.