Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v diskrétnych štruktúrach

Cieľolm projektu je prehĺbenie porozumenia farbení a tokov na grafoch, symetrií grafov a príbuzných kombinatorických štruktúr s využitím algebry, kombinatoriky a topológie. Okrem vedeckých publikácií a konferenčných prezentácií chceme vytvoriť riešiteľský kolektív umožňujúci spoluprácu skúsených vedeckých pracovníkov s pracovníkmi do 35 rokov a doktorandmi. Očakávame tiež prepojenie nášho výskumu so Seminárom z teórie grafov. Súčasťou projektu je aj organizácia 6.medzinárodnej konferenicie GEMS.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela