Funkcionálne priestory, bornológie, hyperpriestory a topologické štruktúry

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Koordinujúca organizácia:

Matematický ústav SAV

Číslo projektu:APVV-0269-11
Doba riešenia projektu:1. Júl 2012 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:Mgr. Juraj Holos
Spoluriešitelia:

Ľubica Holá - MÚ SAV

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je získanie originálnych výsledkov v teórii funkcií, množinovo-hodnotových zobrazení a parciálnych funkcií. Zameriava sa hlavne na charakterizácie minimálnych cusco zobrazení, na kardiálne invarianty topológií (silnej) rovnomernej konvergencie na bornológiách, na husté reprezentácie a na fragmentáciu množinovo-hodnotových zobrazení, na charakterizácie grafovo kvázispojitých funkcií, množiny bodov silnej kvázispojitosti funkcií a na funkcie zachovávajúce alebo meniace kvalitu konvergencie radov.