Harmonization and Modernization of Currriculum for Primary Teacher Education

Informácie o projekte

Zadávateľ:

European Commission  - "TEMPUS"

Koordinujúca organizácia:

University of Novi Sad

Číslo projektu:516762-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR
Doba riešenia projektu:15. November 2011 - 14. November 2015
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
Zahraničný projekt:áno