Úvod do limitných prechodov

Informácie o publikácii

Úvod do limitných prechodov

Autor/Kolektív:Vladimír Janiš
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1077-8
Počet strán:60
Publikácia na stiahnutie: B5.pdf (743 KB)

Text je určený predovšetkým pre študentov prvého ročníka matematiky v učiteľskom aj neučiteľskom štúdiu. Cieľom je oboznámiť čitateľa so základnými pojmami potrebnými v štúdiu matematickej analýzy.