RSS RSS print

Štatistický seminár

V seminári pracujú:

Mgr. Lukáš Lafférs, PhD. (vedúci seminára), Mgr. Martin Boďa, PhD. (EF UMB), Mgr. Mária Stachová, PhD. (EF UMB), Mgr. Samuel Hudec (doktorand), Mgr. Roman Nedela (doktorand), Mgr. Michal Vagač PhD. (Katedra Informatiky), RNDr. Pavol Kráľ PhD. (EF UMB)

 

Termín konania seminára:
piatok   08:30 - 09:30 hod.,  seminárna miestnosť 236 A

 

Program seminára sa určuje priebežne.

 

=