Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Konferencia 2022

Začiatok (dátum, čas):30. 11. 2022, 0:00

Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania

Kontaktná osoba: Ing. Martin Kučerka, PhD.

Vážené kolegyne, kolegovia.

chceli by sme vám oznámiť, že 37. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie pod názvom Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania sa v tomto roku neuskutoční.

Avšak našou snahou je, aby časopis Technika a vzdelávanie ročník 11, č. 1 a č. 2 bol aj v roku 2022 vydaný. Preto Vám oznamujeme, že príspevky do časopisu môžete zasielať bez poplatku v rozsahu 6 - 8 strán.

Texty príspevkov spracované podľa pokynov (viď. v samostatnom súbore v prílohe)

žiadame poslať v elektronickej forme spolu s recenznými posudkami a vyhlásením autora do 15.10.2022 na e-mailovú adresu: martin.kucerka@umb.sk

V časopise budú uverejnené príspevky len tých autorov, ktorí k príspevku poslali vyhlásenie autora a dva recenzné posudky podľa priloženej šablóny.

Príspevky poslané v nesprávnej úprave alebo odovzdané po termíne nebudú zaradené do časopisu Technika a vzdelávanie. Časopis by mal byť vydaný do konca roka 2022.

Očakávame, že ako stáli prispievatelia zašlete svoj príspevok a tak spoločne podporíme vydanie časopisu Technika a vzdelávanie aj v roku 2022.

Za Vašu snahu a ochotu Vám v mene Redakčnej rady časopisu ďakujem.

S úctou

 

doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD., šéfredaktor časopisu