Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Učiteľstvo techniky v kombinácii (Bc., Mgr.)

Prvoradým poslaním absolvovania prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Učiteľstvo techniky (v kombinácii) je predpoklad získania kvalitného základu pre plynulý prechod do druhého stupňa vysokoškolského štúdia, pričom viac ako 98 % našich absolventov pokračuje ďalej v magisterskom štúdiu. Nepokračujúci študenti (absolventi) si podľa údajov Štatistického úradu a našich interných prieskumov nachádzajú v zmysle platných legislatívnych dokumentov svoje uplatnenie ako pedagogickí zamestnanci v pozícií  asistenta učiteľa v rezorte školstva (v školskom klube detí, školskom internáte, centrách voľného času). V neziskovom sektore v pozícii pracovníka s mládežou a v podnikateľskom sektore ako odborník vo vlastnom podnikaní.

Uplatniteľnosť absolventov magisterského štúdia ako druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Učiteľstvo techniky (v kombinácii), ktorý vychádza z najnovších údajov Štatistického úradu a našich interných prieskumov sa pohybuje nad hranicou 91 % čo znamená, že väčšina absolventov našlo svoje uplatnenie v praxi. Keďže absolventi získavajú plnú pedagogickú spôsobilosť pre vyššie stredné vzdelávanie v prislúchajúcich predmetových zameraniach, uplatňujú sa v zmysle platných legislatívnych dokumentov ako pedagogickí zamestnanci hlavne v pozícii učiteľa. V neziskovom sektore v pozícii pracovníka s mládežou alebo animátora voľnočasových aktivít, ale tiež v komerčnej alebo súkromnej sfére a podnikateľskom sektore.

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Alena Očkajová, PhD.

UČITEĽSTVO praktickej prípravy (denné, externé)

Koeficient uplatniteľnosti našich absolventov v študijnom programe Učiteľstvo praktickej prípravy, ktorý vychádza z najnovších údajov Štatistického úradu sa pohybuje nad hranicou 98 % čo znamená, že väčšina absolventov po úspešnom ukončení štúdia našlo svoje uplatnenie v praxi. Podľa údajov Štatistického úradu a našich interných prieskumov absolventi našli uplatnenie v zmysle platných legislatívnych dokumentov prevažne ako pedagogický zamestnanec v pozícii Majstra odbornej výchovy na SOŠ. V rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny ako odborný zamestnanec v štátnej správe (vedúci zamestnanci prevádzkových a marketingových úsekov, resp. sociálnych služieb mesta, úrady práce). V komerčnej, súkromnej sfére a podnikateľskom sektore ako odborník vo vlastnom podnikaní, startupista.

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Alena Očkajová, PhD.