Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Učiteľstvo praktickej prípravy

Študijný odbor: 7605 Učiteľstvo a pedagogické vedy

Študijný program: Učiteľstvo praktickej prípravy – 1. stupeň VŠ štúdia (Bc., denné, externé)

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Alena Očkajová, PhD.

Charakteristika študijného programu a profil absolventa: 

Absolvent študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy v bakalárskom stupni štúdia získa kvalifikáciu majster odbornej výchovy, ktorý je schopný vyučovať na SOŠ profesijné predmety, ktoré sú zamerané na osvojenie si praktických zručností, návykov a remeselných prvkov žiakmi v príslušnom profesijnom učebnom alebo študijnom odbore.

Absolvent v rámci daného štúdia nadobudne vedomosti, zručnosti a návyky v špecializácii Učiteľstvo praktickej prípravy, ktorých rozsah je podrobne špecifikovaný v jednotlivých informačných listoch predmetov. Absolvent je pripravený organizovať, plánovať a odborne viesť praktické vyučovanie na SOŠ, prostredníctvom predmetu Odborný výcvik alebo Prax. Je schopný integrovať teoretickú výučbu s praktickou, zabezpečovať administratívno-technické činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním v odbornom vzdelávaní a dokáže realizovať aktivity súvisiace s mimoškolskou záujmovou činnosťou detí a mládeže v príslušnom profesijnom odbore. Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy, spĺňajú požiadavky profesijného štandardu začínajúceho majstra odbornej výchovy. Profil absolventa zahŕňa najdôležitejšie vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré musí absolvent študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy získať.