Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov – bakalárske a magisterské štúdium techniky s fyzikou, informatikou, matematikou. V rámci medzifakultného štúdia ide o  kombináciu technika – telesná výchova, technika - výtvarné umenie. Voľba vhodnej kombinácie umožňuje absolventovi magisterského štúdia možnosť uplatniť sa nielen v rámci základnej školy, ale i v rámci stredných škôl, kde využijú poznatky najmä druhého aprobačného predmetu. Garantom ŠP je prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.. 

Učiteľstvo praktickej prípravy – bakalárske denné a externé štúdium. Štúdium je určené pre absolventom SOŠ. V študijnom pláne sú zahrnuté povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré sú orientované na stredné odborné školy nielen s technickým zameraním. Študent sa oboznamuje s problematikou pedagogicko-psychologických disciplín, s didaktikou odborných predmetov i odborného výcviku. V rámci povinne voliteľných predmetov má študent možnosť orientovať sa na tie oblasti, ktoré sú mu profesijne najbližšie a ktoré koreš-pondujú s jeho stredoškolským odborným vzdelaním (odbornou špecializáciou). Úspešným absolvovaním obhajoby bakalárskej práce a štátnej skúšky z pedagogiky, psychológie a vybraných častí z didaktiky odborného výcviku a odborného predmetu absolvent získa titul bakalár (Bc.). Na základe dosiahnutého vzdelania môže pracovať ako majster odbornej výchovy na danom type SOŠ. Garantom ŠP je doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.