Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov

Štúdijný odbor: 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Štúdijný program: Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov - 1. stupeň VŠ štúdia (Bc.):

Technika Biológia
Technika Fyzika
Technika Chémia
Technika Informatika
Technika Matematika
Technika Telesná výchova

Garant študijného programu: prof. PaedDr. Milan ĎURIŠ, CSc.

Charakteristika študijného programu: Absolvent získa potrebné vedomosti, zručnosti, návyky a kompetencie pre výkon tzv. pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa predmetu technika na II. stupni základných škôl a získa potrebný teoreticko-praktický základ pre ďalšie štúdium.

Profil absolventa: Absolvent získa titul "Bakalár" (Bc.) a je pripravený získať úplnú spôsobilosť pre vyučovanie predmetu technika na II. stupni základnej školy pokračovaním v magisterskom študijnom programe učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov.


Štúdijný program: Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov – 2. stupeň VŠ štúdia (Mgr.):

Technika Biológia
Technika Fyzika
Technika Chémia
Technika Informatika
Technika Matematika
Technika Telesná výchova

Garant študijného programu: prof. PaedDr. Milan ĎURIŠ, CSc.

Charakteristika študijného programu: Absolvent získa potrebné vedomosti, zručnosti, návyky a kompetencie pre vyučovanie predmetu technika na II. stupni základných škôl.

Profil absolventa: Absolvent získa titul "Magister" (Mgr.) a je oprávnený vyučovať predmet technika na II. stupni základných škôl. Ovláda základné poznatky z oblasti drevárstva, strojárstva, elektrotechniky, elektroniky, kybernetiky a didaktiky technickej výchovy.