Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Nové prístupy v technickom vzdelávaní v súčasnej škole

Informácie o projekte

Zadávateľ:Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaM SR
Koordinujúca organizácia:Fakulta prírodných vied UMB
Číslo projektu:KEGA 004UMB-4/2024
Doba riešenia projektu:1. Január 2024 - 31. December 2026
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
Spoluriešitelia:

Ján Stebila, Petra Kvasnová, Martin Kučerka, Alena Očkajová

Zahraničný projekt:nie

Hlavným cieľom projektu je návrh nového obsahu technického vzdelávania na primárnom stupni vzdelávania v súlade s pripravovanou novou kurikulárnou reformou. Riešitelia projektu sa zameriavajú aj na tvorbu vybraných podporných učebných textov potrebných na prezentovanie nového obsahu technického vzdelávania. Významným cieľom projektu je realizácia pedagogického experimentu, prostredníctvom ktorého bude verifikovaný nový obsah technického vzdelávania. Pri realizácii navrhnutého nového obsahu učiva vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce sa kladie dôraz na nové prístupy prezentovania tohto učiva žiakom - tvorba vybraných učebných textov s uplatnením novších koncepcií vzdelávania (problémové, projektové vyučovanie, bádateľsky orientované vyučovanie).