Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Vplyv vybraných faktorov na kvalitatívno-kvantitatívne charakteristiky drevného prachu v pracovnom ovzduší pri opracovaní dreva elektrockým ručným náradím

Informácie o projekte

Zadávateľ:Vedecká grantová agentúra MŠVVaM SR
Koordinujúca organizácia:Fakulta prírodných vied UMB
Číslo projektu:VEGA 1/0323/23
Doba riešenia projektu:1. Január 2023 - 31. December 2025
Vedúci projektu FPV:Ing. Martin Kučerka, PhD.
Spoluriešitelia:

Alena Očkajová, Daniel Novák, Ján Stebila, Ľubomír Žáčok

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je zistiť významnosť vplyvu vybraných faktorov a to, ako technologické parametre a fyzikálno-mechanické vlastnosti dreva vplývajú na kvalitatívno-kvantitatívne charakteristiky častíc drevného prachu vzniknutého pri opracovaní dreva v praxi bežne používanými ručnými strojmi. Získané výsledky budú predstavovať databázu poznatkov pre kreovanie analytických modelov zohľadňujúcich vplyv jednotlivých faktorov na vlastnosti drevného prachu a následne pomôžu drevárskym firmám na Slovensku, ktoré tento problém dlhodobo neúspešne riešia.