Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Katedra životného prostredia

Katedra životného prostredia sa zameriava na problematiku tvorby a ochrany životného prostredia na báze spoločensko-prírodovedného základu.

Kde nás nájdete

KŽP FPV UMB
Tajovského 55
974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048 446 7133
E-mail: fpv.kzp@umb.sk

Profil katedry

Katedra životného prostredia v súčasnosti zabezpečuje výučbu v akreditovanom študijnom odbore 4.3.3. Environmentálny manažment v študijnom programe Bezpečnosť životného prostredia v bakalárskom (Bc.) a v študijnom programe Environmentálne manažérstvo v magisterskom (Mgr.) stupni. Zároveň má priznané právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác (RNDr.).

Výskumnou činnosťou sa zameriava na problematiku tvorby a ochrany životného prostredia na báze spoločensko-prírodovedného základu. Je vyprofilovaná na dve základné oddelenia: Oddelenie environmentálneho manažérstva a Oddelenie hodnotenia humánnych a environmentálnych rizík. Výskumné oblasti katedry predstavujú systémy environmentálneho riadenia subjektov a integrovaný manažment v právnických osobách alebo fyzických osobách – podnikateľoch, vplyvy životného prostredia na ľudské zdravie, identifikácia a hodnotenie environmentálnych rizík a krízový manažment, manažment zachovania obnovy a využitia prírodných, kultúrnych a spoločenských hodnôt a ich vedecký výskum s dôrazom na kreovanie projektov v spolupráci so samosprávou a tretím sektorom, trvalo udržateľný rozvoj, environmentálna politika, environmentálna výchova a osveta a s tým súvisiace manažérske zručnosti.

V rámci riešenia grantových úloh sa katedra prioritne zameriava, pod vedením prof. RNDr. Petra Andráša, CSc., na determináciu environmentálnych rizík banskej krajiny, analýzu ťažkých kovov, ich dopad na jednotlivé zložky životného prostredia, biodiverzitu, rastlinné pletivá, ako aj na migráciu ťažkých kovov v systéme substrát – pôda – rastliny. Pod vedeném doc. Ing. Mareka Drimala, PhD. realizuje výskum hodnotenia rizík s humánnym a environmentálnym dopadom.

Členovia katedry

doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Prorektor pre rozvoj a informatizáciu

Telefón:
048 446 5805
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
105
Mgr. Ševčíková Janka, PhD.

Mgr. Ševčíková Janka, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry

Telefón:
048 446 7224
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
224
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7223
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
223
doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7221
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
221
doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7347
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
347
Ing. Pavol Midula,PhD.

Ing. Pavol Midula,PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
222
Ing. Katarína Trnková, PhD.

Ing. Katarína Trnková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Členka Akademického senátu FPV UMB

Telefón:
048 446 7224
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
224
Mgr. Zuzana Piliarová

Mgr. Zuzana Piliarová

Asistentka

Telefón:
048 446 7101
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
101a