RSS RSS print

Čiastková knižnica katedry

Čiastková knižnica Katedry životného prostredia obsahuje približne 1700 odborných publikácií a vedeckých monografií a je určená prioritne členom katedry a jej študentom.

Knižné publikácie si môžete počas pracovnej doby zapožičať na sekretariáte katedry.

Zoznam publikácií na vypožičanie nájdete tu (aktualizácia - 4.9.2017)

Zoznam bakalárskych prác od roku 2013 po rok 2017, ktoré sú k dispozícii k nahliadnutiu nájdete tu

Zoznam diplomových prác od roku 2013 po rok 2017, ktoré sú k dispozícii k nahliadnutiu nájdete tu